• Image 01

  Сельское хозяйство переоткрывает Живую Почву.

 • Image 02

  Экономия на почвообработке, фунгицидах, удобрениях.

 • Image 03

  Техника органического ФХ Дона А.Ф.

 • Image 04

  Овощи с микоризой - здоровое питание ТОВ "Двипа"

 • Image 05

  Голубику - на участок с микоризой

 • Image 06

  ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ МАЛИНЫ С МИКОРИЗОЙ .

  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "КИЕВСКИЙ".

Новости

Реклама

Приблизно  в  той  час,  коли  Іван  Євгенович  Овсінський  створював  свою  нову  систему  землеробства,   видатний  польський  вчений  біолог  Франц  Михайлович   Каменський  у  1881 році,  відкрив  симбіотичне  співіснування  певних  видів  грибів  і  вищих  рослин,  яке  згодом  отримало  назву  м і к о р и з а.  Більш  ніж  90 %  всіх  рослин  ростуть  в  симбіозі  з  арбускулярно-мікоризними  грибами,  утворюючи  грибо-корінь (Рис 1). 

За  словами  головного  фахівця  інституту Rodale (США)  Кристине  Николс  "Мікориза  є  правилом  в  Природі,  а  не  виключенням.  Для  коренів   рослин   також  нормально  бути  мікоризними,  як  для  листя  фотосинтез ".

 

Мікориза  своїми  функціями  забезпечує  і  підтверджує  ефективність  нової  системи  землеробства  І. Є.Овсінського,  а  саме :

 

 • - гіфи  міцелію,  рухаючись  в  грунті  по  поверхні   порожнин (ніш)  в  пошуках  живлення  для  рослини,  виділяють  гломалін (Рис.2),  який  скріплює  дрібні  частки грунту  між  собою  в  агрегати,  агрегати  між  собою,  з  рослинними  рештками, коренями  та  робить  ці  поверхні  порожнин  стійкими  до  зливових  потоків,  щоденних  осідань  вологи  при  вільному  проникненні  атмосферного  повітря  в  грунт;  завдяки  мікоризі  грунт  має  певну  структуру,  яка  постійно  оновлюється  і  підтримується,  забезпечуючи  біологічні  процеси  розкладу (нітрифікацію),  створення  перегнійних  кислот  і  розклад  фосфоритів, атмосферну  іригацію,  дихання  коренів,  благоустрій  грунтових  організмів  та   тварин.  І. Є. Овсінський  називає  такий  грунт  розпушеним  і  ставить  розпушеність  на  перший  план  серед  інших  умов  родючості  грунту.
 • - арбускулярно-мікоризні (АМ)  гриби  здатні  секретувати  ферменти  для  самих  різних  субстратів,  забезпечуючи   рослину   фосфором,  а  також  іншими  елементами  живлення.  Всі  рослини (не  тільки  бобові),  що  перебувають  у  симбіотичних  відносинах  з  АМ-грибами,  фіксують  азот.  Оскільки  гіфи  міцелію  складаються  в  основному  з  хітина,  а  виділяємий  гіфами  гломалін - це  30 %  грунтового  вуглецю,  мікориза  є  важливим  інструментом  для  вводу  азоту  і  вуглецю  в  грунт.  Мікориза  забезпечує  постійний  доступ  рослини  до  грунтових  ресурсів (Рис. 3)          
 • - за  потреби  рослини  мікориза  виробляє  антибіотики,  фунгіциди;  мікориза  синтезує  і  виділяє  в  грунт  речовини,  що  уне-          можливлюють  присутність  патогенів.
 • - мікориза  забезпечує  самобутність  рослин  через  вибірковість  в  живленні  з  урахуванням  кліматичних  умов,  складу  і  кис-            лотності  грунту,  високий  імунітет  проти  захворювань.

04-10-2016 16:07:26 ·
Реклама